Kvoten for lukket kystgruppe i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for 2014 er beregnet oppfisket. Fisket stoppes dermed fra og med i dag torsdag 4. desember 2014 kl. 15.00, med siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag kl. 18.00 i dag.

Uavhengig av denne stoppen kan fartøy i lukket gruppe fortsatt fiske innenfor garantert kvote og på den særskilte avsetningen til låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak.