- Styret må konstatere at det er liten interesse blant medlemmene for å delta på organisasjonskurs. I den grad vi har greid å få til kurs har det vært ved at fylkesfiskarlaget etter at invitasjoner er blitt sendt både til lokale fiskarlag og enkeltmedlemmer i ettertid har måttet bruke store ressurser via e-post, SMS og telefoner for å få nok deltakere. Pågangen etter at tilbud om kurs har vært sendt ut har vært liten, og enkelte av medlemmene har uttrykt likegyldighet til å melde seg på, skriver styret i årsmeldinga.

Våren 2012 sendte Nordland Fylkes Fiskarlag ut skriftlig invitasjon om organisasjonskurs i Rørvik, til de av sine medlemmer som er bosatt på Sør - Helgeland. Invitasjonen ble i tillegg publisert på lagets hjemmeside på internett, samt at det ble sendt ut invitasjoner til respektive lokallag hvor lederne fikk beskjed om å formidle meldingen videre. Men organisasjonskurset fikk ingen påmeldinger og måtte dermed avlyses.

- Deltakere som har vært på kurs har imidlertid vært tilfredse, og det har vært vist stort interesse og engasjement. Medlemmer og lederne i lokallaga er ved flere anledninger blitt bedt om å ta initiativ til å informere og oppmuntre medlemmer som ikke har gått på kurs om å delta, skriver laget, som ikke har gitt opp ennå. Nå tar man sikte å avholde organisasjonskurs for medlemmene lokalt eller regionalt i løpet av høsten 2012.

I fjor ba årsmøtet Norges Fiskarlag vurdere å arrangere motivasjonskurs, eventuelt kombinere organisasjonskurs med motivasjonskurs. Det er fortsatt aktuelt.