– Norsk sjømatnæring er i sterk vekst og 2018 var nok et rekordår for sjømateksporten. God markedstilgang og godt markedsarbeid fra sjømatbedriftene er derfor viktig for Norge, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Sjømatmessa i Brussel er verdens største, og i år er det ventet over 28.000 besøkende. Til sammen møtes representanter fra mer enn 75 land, og rundt 90 norske selskap vil være til stede.

– Dette er en viktig arena for sjømatnæringen, og Norge er godt representert på messen. Vi eksporterer ikke bare sjømat, men også teknologi og utstyr til en fiskeri- og havbrukssektor i vekst.

I tillegg til å besøke messen skal Nesvik møte Karmenu Vella, EU-kommisær for miljø, maritime saker og fiskeri, samt Islands fiskeriminister.

– Europa er vår viktigste marked og EØS-avtalen er garantisten for tilgang til det europeiske markedet, sier Nesvik.