- Det er viktig at Sametinget arbeider for å stimulere til nyetablering av fiskemottak i Altafjorden, begrunner Muotka overfor Altaposten.

God mottakelse

Hun fikk gehør for innspillet.

- Jeg er glad for at også posisjonen på Sametinget ser behovet for at vi bidrar, sier hun.

I forslaget som ble vedtatt skriver Muotka at store kvantumskrav av ferskfisk gjør det vanskelig å skape lønnsomhet ved små mottak. Hun mener de bør ha flere bein å stå på.

- I et eventuelt nytt mottaksanlegg bør det være mulighet for videreforedling og at anlegget tar imot flere fiskeslag enn torsk. Kravene til et effektivt og bærekraftig mottak i 2011 øker, påpeker politikeren fra Alta.

Ut mot åpent hav

Hun påpeker at småbåtene i Altafjorden nå må ut mot Sørøya for å levere fisk. Det blir langt og værhardt for mange.

- De store fiskeforedlingsbedriftene setter krav til leveransene, noe som til en viss utstrekning stopper de mulighetene man har for å utnytte mangfoldet i forhold til fiskeriressursene.

Fra ord til handling

Hun mener Sametinget må gjøre mer enn å snakke varmt om kystflåten og konvensjonelt fiske. Verdiskaping på land krever god distribusjon, mangfoldige og ferske råvarer til et krevende marked.

- NSR foreslo i revidert budsjettbehandling at vi skulle gi føringstilskudd fra Sametinget, men det ble vi nedstemt på. Sametinget må sette i gang ett arbeid for å sikre fiskemottak i Altafjorden, mener Muotka.