Det kan komme til å koste 70.000-100.000 kroner å holde det nye kystvakthelikopteret én time i lufta. For hver time helikopteret beveger seg i elementet det er bygget for, trengs det 35-50 vedlikeholdstimer på bakken.

- Klarer ikke vedlikeholde

Tallene kommer fra tidligere vedlikeholdssjef ved Bardufoss Flystasjon, Jan-Terje Jakobsen.

- Jeg sa det for flere år siden, at vedlikeholdspresset på NH90 ville bli enormt, og at vi ville være nødt til å produsere ti nye NH90-teknikere hvert år i ti år framover, dersom vi skulle kunne levere de foreskrevne flytimene. Få trodde meg, men nå er det akkurat der vi er, sier Jakobsen til Kyst og Fjord.

- Enhver ny flytype i dag er avansert, og innfasing av nye maskiner er enormt ressurskrevende. Akkurat nå faser vi inn nye helikopter, nye overvåkingsfly og nye jagerfly – omtrent samtidig. For NH90 kommer i tillegg at flytypen er under utvikling, noe som gir betydelig ekstra timeforbruk på bakken. Etter hvert som man blir kjent med maskinen, vil timetallet kunne gå noe ned, men ikke veldig mye, sier han.

- Jeg tviler på at landets politikere er blitt gjort oppmerksom på vedlikeholdskostnadene.

Jakobsen ble pensjonist for halvannet år siden, men er nå tatt inn igjen i forsvaret, for å delta i sertifiseringen av de militære flyplassene Bardufoss, Andøya og Ørland, i forbindelse med nye krav fra det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået EASA (European Aviation Safety Agency).

Har ikke levert

Den første NH90-maskinen landet på norsk jord i januar 2012. Snart seks år senere har ikke NH90 levert en eneste operativ helikoptertime til Kystvakten, til tross for at statsbudsjettet både i 2016 og 2017 slo fast at det i løpet av året ville «være mulig å operere NH90 fra kystvaktskip» det kommende året. Men i praksis har ikke helikopteret vært brukt til annet enn trening, og Kystvakten har derfor vært uten operativt helikopter siden den siste av de gamle Lynx-maskinene ble utfaset 7. desember 2014.

Det betyr at Kystvakten de siste tre årene har manglet sitt viktigste overraskelsesmoment i jakten på tjuvfiskere. Og enda viktigere; norskekysten har manglet den ekstra redningskapasiteten langt til havs som disse maskinene skulle inneha. En rekke fiskere både i Norge og Russland kan i dag takke Kystvaktens helikopterberedskap for at de lever.

Helikopterkrisa har dessuten vart i mer enn tre år. Lynx-helikoptrene gikk på sparebluss de siste årene av sin levetid, fordi de egentlig var gått ut på dato.

Oppgradert og utfaset

Og slik kan man fortsette; allerede i 2006 ble de tre kystvaktskipene i Nordkapp-klassen oppgradert for 300 millioner kroner, for å rydde plass for de nye NH90-helikoptrene, som jo var «rett rundt hjørnet». Det var de ikke, og nå er de tre skipene på vei ut av Kystvakten. I statsbudsjettet for to uker siden fastslo finansminister Siv Jensen at det første av de tre nye helikopterbærende kystvaktskipene som skal erstatte Nordkapp-klassen vil være ferdigstilt i 2022.

Regninga for de 14 NH90-helikoptrene er på syv milliarder kroner. Åtte av dem skal være Kystvaktens spydspiss innen fiskerioppsyn og redningstjeneste, de siste seks en del fregattenes våpensystem. Hittil har Norge mottatt syv maskiner, ytterligere to kommer før årsskiftet, det kommer tre neste år og de siste to kommer i 2019, ifølge fabrikanten.

Mer i papiravisa