Måsøy Sp har på sitt årsmøte denne uka vedtatt en bekymringsmelding overfor sentrale fiskerimyndigheter.

Laget frykter for fiskerikommunens framtid etter at ingen fiskere i kommunen får kvoter for å delta i det kommersielle fisket etter kongekrabbe.

- Dette føler fiskerne som en forskjellsbehandling, samtidig som dette medfører at det blir enda vanskeligere å få finansiering til næringen både innenfor den etablerte flåte, og ikke minst, for nyrekrutteringen.

- Resultatet av dette ser vi spesielt i Måsøy kommune hvor fiskerne «flagger ut» til kommuner øst for 26. lengdegrad hvor en med letthet får tildelt kvoter og dermed deltakelse i næringen, samtidig som de tar med seg torskekvotene.

Måsøysamfunnet, som en gang var av de største fiskerikommunene i landet, er dermed i ferd med å miste sin kystflåte, sine innbyggere, sine torskekvoter og arbeidsplasser både på sjø og land, heter det i vedtaket.

- Vi ser med stor bekymring på denne utviklingen og vil derfor be fiskeriministeren straks igangsette tiltak som gjør at alle fiskere med rettigheter i Finnmark får delta i tildeling av krabbekvoter. Fisket kan gjerne fortsatt finne sted øst for 26-graden, men det må også kunne vurderes hvorvidt desimeringsfiske vest for denne graden skal inngå i kvoteordningen, heter det i vedtaket som Måsøy Sps leder Gudleif Kristiansen har sendt ut.