- Om vi hadde mistet sesongen hadde vi blitt satt kraftig tilbake. Tre – fire måneder på land hadde vært vanskelig. Det hadde vi ikke klart å ta igjen, sier Berntsen.

Varsel på mobilen

Klokken kvart på ni på kvelden andre juledag fikk Sigvald Berntsen varsel på mobilen om at brannalarmen var utløst ombord i Segla. Båten lå til kai i Botnhamn på Senja, mannskapet var på juleferie og Berntsen satt hjemme i stua i Tromsø.

- Alle mulige tanker rant gjennom hodet. Hva er dette? Hva skjer nå? Jeg ringte straks til en oppsynsmann vi har på Senja. Han dro umiddelbart ut for å sjekke, sier Berntsen en drøy måned etter hendelsen.

Tykk, sort røyk

Da oppsynsmannen kom ned til kaia hvor Segla lå, veltet det tykk, sort røyk ut fra båten. Brannvesenet på Finnsnes ble varslet, en bil ble sendt fra hovedbrannstasjonen og det lokale brannkorpset i Botnhamn rykket ut. De hadde røykdykkerutstyr som gjorde det mulig å ta seg ombord i båten.

- Det veltet massiv røyk ut da de åpna lukene og trekken fikk tak, men de så straks hvor det brant. Det var en ulmebrann som førte til den kraftige røykutviklingen. De brukte et av brannslukkingsapparatene ombord og sjøvann til å slukke brannen. Det gikk greit, sier Berntsen.

- Etter at brannvesenet var varslet ringte jeg Tromstrygd for å orientere om brannen. Så kastet jeg meg i bilen og kjørte til Senja. Jeg var ikke kommet langt før jeg fikk beskjed om at det hele var over.

Kunne gått veldig galt

Tredje juledag startet arbeidet med å vaske ned båten og reparere de elektriske skadene. Etter to – tre dager var båten klar til å gå fra kai igjen.

- Litt teknisk utstyr ble ødelagt, men det er bare bagatellmessige skader, sammenlignet med en brann som sprer seg i hele båten. Det kunne gått veldig galt, sier Berntsen.

Sigvald Berntsen (t.v.) ville sannsynligvis ligget i kai med «Segla» gjennom hele hovedsesongen uten brannalarmen med fjernvarsling. – Vi vil nå forsøke å hjelpe flere med slike alarmer, sier administrerende direktør Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Hjelp fra Tromstrygd

Nå takker han brannalarmen med fjernvarsling for at brannen ble oppdaget og slukket før den rakk å påføre Segla mer omfattende skader. Han berømmer også det lokale brannlaget

med røykdykker som holder til i Botnhamn som gjorde en enestående innsats.

- Vi har hatt fjernsvarsling i 15 år og installerte dette med støtte fra Tromstrygd. Slike hendelser skjer gjerne fredag ettermiddag når ingen er på jobb. Jeg føler meg tryggere når jeg vet at det er strøm ombord og jeg får varsel om det oppstår brann eller vann trenger inn, sier Berntsen.

Stort skadepotensiale

Brann ombord i fiskebåter er blitt vanligere de siste årene. Statistikk fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at antall utrykninger til branner i fiskefartøy i Troms og Finnmark økte markant fra 2017 til 2018, med en svak nedgang i 2019.

I Troms og Finnmark gjennomførte brann og redning åtte utrykninger til fiskefartøy i 2019, noe som utgjorde 67 prosent av alle utrykninger til båter og skip. I Norge totalt var det rapportert 16 utrykninger til fiskefartøy, noe som utgjorde 16 prosent av alle utrykninger til båter og skip. Om en brann ombord i en båt ikke blir oppdaget kan resultatet bli totalhavari eller et langt avbrekk for reparasjon av båten.

- Tromstrygd har opplevd litt for mange branner og branntilløp de siste årene. Brann har et stort skadepotensial som også kan ramme andre båter som ligger vei kai. Om det ikke er folk ombord eller i nærheten av båten, er det lite sannsynlig at en brann vil bli oppdaget uten brannalarm med fjernvarsling, sier administrerende direktør Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Sjarkflåten

Nå ønsker Tromstrygd å forsterke fokuset på brannforebyggende tiltak inn mot sjarkflåten. Med relativt enkle grep og uten altfor store økonomiske konsekvenser kan man effektivt redusere denne risikoen om en installerer fjernvarsling.

- Fjernvarsling er ganske vanlig på større båter, men i sjarkflåten er det få som har installert denne typen utstyr. En god del båter har slukkeanlegg av forskjellige typer, de fleste har også påbud om brannalarm. Men det er ikke veldig mange som har koblet brannalarmen til fjernvarslingssystem, slik som om bord «Segla». Dette kan gjøres med enkle grep, sier Ørjavik.

Tilskuddsordning

De siste årene er det kommet nye systemer som reduserer kostnadene for installasjon av fjernvarsling.

- Tromstrygd er opptatt av skadeforebygging og gir tilskudd ved kjøp av sikkerhetsutstyr. Om vi sammen med medlemmene våre lykkes i å redusere antall skader, er det bra både for Tromstrygd og medlemmene. Båten er det viktigste arbeidsverktøyet for fiskerne og ingen ønsker at båten er ute med skade i sesongen. Derfor støtter vi fiskere som ønsker å installere sikkerhetsutstyr ombord, sier Ørjavik.