Det ville Sjøfartsdirektoratet markere, og inviterte eierne til en uhøytidelig overrekkelse av flytevester og informasjonsmateriell om direktoratet og registeret.

Fartøyet, 10,5 meter lange «Escape», er en fritidsbåt hjemmehørende i Bergen, bygget i Litauen i 2009.

Av de 18.000 fartøyene i registeret er cirka 6 460, eller vel en tredjedel, frivillig registrerte fritidsfartøy.

I NOR-registeret er alle fartøytyper som trafikkerer norskekysten representert. Det er registreringsplikt for de som er 15 meter og lenger, mens fartøy under 15 meter kan frivillig registreres. For fritidsfartøy er nedre grense for registrering satt til 7 meter.

- Vi anser det som et tegn på at NOR-registeret etter hvert er relativt godt kjent, og at stadig flere ser verdien av en registrering, sier avdelingsdirektør Anita Malmedal.