Tørrfisk er tradisjon, men dagens marked krever ny og moderne teknologi. Dette er tema for Tørrfiskkonferansen 2018 i Svolvær som arrangeres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) i Svolvær 4. mai.

- Tørrfiskkonferansen har vokst seg betydelig til å bli det viktigste samlingspunktet for næringen, forvaltningen og politikere som er involvert i industrien. Vi forventer rundt 150 deltagere. Tørrfiskkonferansen er skapt for å lage en arena for å by på resultater fra næringsrettet forskning og markedsarbeid, skriver FHF, og fortsetter:

- Konferansen skal være et bidrag til å skape merverdi for næringen og en plass for å diskutere rammebetingelser og hvilke faktorer som skviser verdiskapningen. Som tidligere vil Thorvald Tande jr. lede oss gjennom hele konferansen. Statssekretær Veronica Pedersen Åsheim (NFD) vil snakke om eksportmarkedet og rammebetingelser og ordfører i Vågan kommune Eivind Holst vil snakke om tørrfiskens betydning for Lofoten. Både teknologiarbeid og markedsarbeid handler om å få tørrfisken på stadig nye tallerkener. Når tørrfisk fra Lofoten er i samme klasse som skinke fra Parma og bobler fra Champagne, hva må egentlig til for å få den i lokalmathyllene i norske butikker? Markedsutfordringer for tørrfisk blir hovedtema under paneldebatten.

Kan ungdom løse næringens utfordringer? Nytt av året er at det arrangeres student-bootcamp i forkant av Tørrfiskkonferansen, som avsluttes med at alle studentenes løsningsforslag blir presentert og vinnerne blir kåret under selve konferansen. Sett Sjøbein har fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å arrangere en marin student-bootcamp for 20 masterstudenter fra ulike studieretninger på høyskoler og universitet i hele landet. Studentene kommer til Lofoten for å bli kjent med sjømatnæringen. I sluttfasen av bootcampen skal de konkurrere i tverrfaglige team for å løse en viktig utfordring for næringen ved hjelp av ny teknologi og design.