Havbruksnæringen er i utgangspunktet positiv til regjeringens tildeling av 45 nye grønne laksekonsesjoner i 2013, men kommer også med noen innsigelser til gjennomføringen.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) mener havbruket allerede i dag har den matproduksjonen som setter minst miljømessige fotavtrykk, og at dette setter en del spørsmålstegn ved den grønne miljøutfordringen, melder Norsk Telegrambyrå.

- De nye konsesjonene er gode ut fra et markedsmessig perspektiv, men hva skal defineres som grønt eller grått, sa Jon Arne Grøttum i produksjonsutvalget i FHL på onsdagens havbrukskonferanse i Oslo.

- FHL mener forslaget til grønne konsesjoner reiser en del spørsmål som trenger nærmere klargjøring fra regjeringen. Blant annet gjelder det hvilke kriterier grønne konsesjoner skal tildeles etter.

Norges Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) er inne på samme linje og mener det å signalisere grønn vekst kan tolkes som et budskap om at dagens driftsform og regelverk ikke er godt nok.

Miljøverndepartementet ser ut til å ha vært svært delaktig i premissgivingen for konsesjonene, argumenteres det med fra bransjeforeningen.