Denne trenden har snudd de siste 3 ukene. I uke 10 ble det landet 1.410 tonn hyse og en har nå tatt igjen det tapte hysekvantumet og omsetningen ligger nå 1.300 tonn foran fjoråret.

Når det gjelder kvantum omsatt sei var uke 10 i år bedre enn samme uke i 2011, hhv 496 tonn i 2011 mot 766 i år og en er per uke 10 bare 76 tonn bak fjoråret. Av hysekvantumet er 7.690 tonn så langt i år levert fersk, mot 6.697 tonn i fjor. Tilsvarende for seien er 6.983 tonn fersk i år mot 7.570 tonn i fjor, melder råfisklaget på sine nettsider.