Klippfiskeksporten økte med 33 millioner kroner i april, til en samlet verdi på 179 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 103 millioner kroner på torsk, 63 millioner på sei, mens de resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk.

Eksporten av saltfisk er på samme nivå som i 2012 i april. Eksportverdien er på 118 millioner kroner, inkludert filet. 116 millioner kroner av dette er torsk.