- Gjensidige har spurt båtfolket om deres forståelse av sjøkart enten på papir eller digitalt. Selv om mange svarer at dette kan de, er vi mest bekymret over alle de som ikke kan lese og forstå et sjøkart, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Stor usikkerhet i Finnmark

I «tidligere» Finnmark svarer så mange som 41 prosent av båteierne at de har en dårlig forståelse av sjøkart, mens 54 prosent mener de leser sjøkart svært godt eller ganske godt.

- Det er Ipsos som har foretatt undersøkelsen for Gjensidige. Den gir et bilde av at det er mye usikkerhet blant mange av de som fører båt, sier Voll. Det er langt flere menn enn kvinner som sier de har god kunnskap om dette.

Kart i papir

- Stol ikke kun på at elektroniske hjelpemidler som kartplotter, GPS og autopilot alltid fungerer, advarer Voll. Han mener de er svært viktig å ha en backup med papirkart og kompass i båten og kunne bruke disse.

Så langt i år har Gjensidige mottatt melding om totalt rundt 52 små og store båtskader i Troms og Finnmark med utbetalinger på 3,5 millioner kroner. 80 prosent av alle disse skadene er grunnstøtinger og sammenstøt. Det er også viktig å se ut av «vinduet» for å sjekke om kartet og omgivelsene stemmer med hverandre.

- Oppskriften på en trygg og god båtsesong behøver ikke å være komplisert. Ta hensyn til omgivelsene, senk farten, styr unna alkohol, bruk redningsvest og ikke minst, bruk hodet, avslutter Voll.

Eksempler på skader

Kjøpt ny seilbåt og var vant til båtlivet. På vei hjem til båtplassen gikk kunden på grunn. Eier oppga at han gikk på «autopilot» og glemte å svinge unna en liten grunne som alltid hadde lagt der. Skadeomfang rundt 700.000 kroner.

Skjærgårdsjeep gikk på en grunne og skadet motoren. Kunden brukte kart som dessverre var av den gamle sorten. Grunne var ikke avmerket og skadene på motoren ble på rundt 60.000 kroner

Kunde skulle sjøsette båten, men rett før sjøsetting velter båten av tilhengeren og går i bakken. Skader på 190.000 kroner

Båtforhandlere forteller om ferske båteiere som ber om at båten blir kjørt «hjem til egen brygge» på grunn av at de selv har manglende kunnskap om det å føre en båt.