Hans-Ove Semmingsen i rekebedriften Stella Polaris AS savner et større fokus på årsakene til at den norske rekeflåten i så høy grad har redusert eller helt har kuttet ut rekefiske til fordel for torsk.

Kun 15.000 tonn

Han viser til at Norge i år ligger an til å fiske bare 15.000 tonn av en kvote på 60.000 tonn.

- En hovedårsak til det reduserte rekefisket er at havfiskeflåten med rekekonsesjon har funnet det mer attraktivt å strukturere seg over til torskefiske. En vesentlig årsak til dette har vært at flere av de attraktive rekefeltene er blitt stengt på grunn av innblanding av fiskeyngel, sier Semmingsen.

Rammebetingelser

Han etterlyser også et økt fokus på rammebetingelsene for rekeflåten.

- Det er selvsagt viktig å sikre fiskebestandene blant annet gjennom yngelvern. Men det må også være slik at stengning av rekefelt blir fulgt opp slik at man også får feltene åpnet når situasjonen endrer seg. Det finnes rekefelt som har vært stengt i flere år uten å ha vært åpnet, sier Semmingsen.