Han fikk dermed et klart signal om at ikke alle deltakerne på representantskapsmøtet i råfisklaget er like fornøyd med jobben han har gjort. Dermed må han halte videre med bare drøye to tredjedeler av delegatene bak seg. 35 ga ham sitt ja, mens 15 leverte blanke stemmer.

To nye navn

Det nye styret fikk for øvrig to nye medlemmer. Einar Helge Meløysund fra Nordland avsløser Kjell Ingebrigtsen, mens John Bjørnholm fra Møre og Romsdal Fiskarlag overtar for Knut Henden.

Styret blir dermed slik:

Robert Hansen (Leder)

Hilmar Blikø (nestleder)

Styremedlemmer:

Willy Andreassen

Harald E. Hansen

Einar Helge Meløysund

Ann-Jorunn Olsen

Jan Roger Lerbukt