Tidligere hovedaksjonær Per Frøystad vil sitte igjen med 15% av selskapet og gå over i en deltidsstilling som rådgiver. De andre aksjonærene er salgssjef Hallgeir Frøystadvåg med 25% og innkjøp- og Logistikksjef Cherry He Li med 15%

Godt utgangspunkt

- Jeg ser Frøystad AS som et spennende selskap med gode produkter og et selskap som kan vise til god vekst og lønnsomhet over tid. Frøystad AS er et veldig godt utgangspunkt for videre vekst og ser frem til å arbeide sammen med alle de dyktige personene som er i selskapet, deres kunder og leverandører sier Geir Johan Bakke i en pressemelding.

Aktive eiere

Per Frøystad sier han er meget glad for at Geir Johan kommer inn som daglig Leder og aktiv eier i Frøystad AS, og passer meget godt inn med sin bakgrunn som leder i det maritime miljø. I tillegg har vi også fått videreføre det fine med Frøystad AS - med alle eiere inn som aktive eiere i den daglige driften. Frøystad AS har alltid hatt kreative ansatte som har utviklet bedriften og produkter til det beste for kvalitet beviste kunder - som nye eiere vil fortsatt ha fokus på i fremtiden."

Frøystad AS leverer utstyr til oppdrett og fiskeri og omsatte i 2019 for ca 42 millioner og har 24 ansatte.