Politiets aksjoner mot nettverkene som skal ha fanget og omsatt ulovlig kongekrabbe gjennom mange år har fått stor medieoppmerksomhet. Fiskeribladet har ledet an i dekningen gjennom flere artikler av det de omtaler som «krabbemafiaen».

Avisa har ikke bare omtalt politiets arbeid, men også gjort egne undersøkelser og gjort koblinger mot konkrete personer som har tilknytning til selskapene politiet mener den ulovlige virksomheten ble drevet i ly av.

I sentrum for søkelyset mot «krabbemafiaen» befinner den utflytta Tana-mannen Thor Aage Pedersen (54) seg.

Artikkelserie

Under overskriftene «En av Finnmarks rikeste menn eier selskap knyttet til mistenkt krabbe-nettverk» (krever innlogging) knyttet avisa Pedersen til saken. De har også meldt at han under sin tid som styreleder i det aktuelle transportselskapet, ble anmeldt etter funn av ulovlig fisket krabbe i selskapets lokaler i 2013 og 2018. (krever innlogging)

Den ene av mennene som er varetektsfengslet i saken er ansatt i en sentral rolle i selskapet. Fiskeribladet har identifisert mannen gjennom å oppgi hans tidligere funksjon i selskapet.

I tillegg har avisa knyttet en ikke navngitt ansatt i Fiskeridirektoratet til saken gjennom å peke på at han tidligere har arbeidet for transportselskapet. I omtalen av denne saken antydes det at Fiskeridirektoratet over tid har unnlatt å følge opp konkrete tips om ulovlig krabbefiske.

Transportselskapet ble tidligere i år solgt og innfusjonert i et større transportkonsern. Den siste artikkelen som presentes om Pedersen handler om at kjøperen av aksjene føler seg lurt av selgerne (Bring undersøker om de kan ha blitt lurt (Krever innlogging)). Artikkelen handler hverken om fiskerinæring eller krabbesaken, men antyder at Pedersen og de øvrige eierne har opptrådt uærlig overfor kjøperen av selskapet.

Kjendis-vinkel

Avisa kontaktet også rallykjendis Martin Schanche, ut fra at han i perioden 2006 til 2013 eide 26 prosent av aksjene i transportselskapet, og etter den tid beholdt én aksje og engasjerte seg i styret.

Fiskeribladet intervjuet 74-åringen og presenterte saken på forsiden under overskriften: «Rallykjendis om krabbeskandalen: - Man skulle faen mæ tro at krabbene var fylt med heroin» (krever innlogging)

I intervjuet siteres rallykjendisen på at han mener at alle ressursene som går med til å jakte ned krabbemafia i Finnmark er overdrevet. Til slutt i artikkelen kritiserer han også Fiskeribladet, som han mener går alt for langt i å knytte konkrete navn, blant annet Thor Aage Pedersen til ulovlig omsetning av krabbe.

- Dere tar litt hardere i enn jeg ville gjort. Han blir jo uthengt som faen. Jeg er ikke så imponert over håndverket deres, har Fiskeribladet sitert Schanche.

Kritiserer ikke politiet

Den noe tvetydige tittelen i avisas oppslag om Schanche gjorde at Kyst og Fjord kontaktet Schanche med spørsmål om hvilke aktører i «krabbeskandalen» det er han egentlig retter skytset mot når han sier at man skulle tro krabbene var fylt med heroin.

- Jeg sa mye mer enn det de har sitert meg på, og jeg har ingen kritikk av politiet i dette. Politiet må gjøre den jobben de er satt til å gjøre. Men varetektsfengslede personen i transportselskapet er min venn, og her synes jeg virkelig avisa gir ham den skitne enden av pinnen, for å si det slik.

- Her skyter de ikke bare spurv med kanoner, her teppebomber de spurven, sier Martin Schanche.

- La retten dømme

Schanche sier han under intervjuet med Fiskeribladet fikk følelsen av at de ønsket å knytte også hans navn til saken, ut fra at han hadde engasjert seg i styrearbeidet og til og med kjørt et par trailerturer for dem. Schanche forteller at han da sa klart fra hva han mente om avisas dekning.

- Jeg må jo egentlig le litt til dette Fiskeribladet, jeg kjenner dem jo ikke så godt fra før. Men jeg synes vinklinga og kanonstørrelsen de bruker ikke hører hjemme i forhold til hva dette er. La nå norsk rett dømme og si sitt. Deretter kan de begynne å snakke om hvor forkastelig dette er. Men å dømme folk lenge før de er involvert, det er jo ikke rett. Den breisida de har fyrt nå gang på gang mot navngitte personer, den er rimelig spekulativ. De har malt et bilde som jeg ikke kjenner noen av dem igjen i, sier Schanche.

- Teppebomber spurven

- Her skyter de ikke bare spurv med kanoner, her teppebomber de spurven! Det er så spekulativt, jeg skjønner ikke at det skal være nødvendig, sier Schanche.

Han føler det er på tide å si fra.

- Jeg har en sterkt utviklet rettferdighetssans, og den behandlinga de nå gir folk har jeg ikke noen sans for. De bør være mye mer etterrettelig og ha mye mer kjøtt på beina før de går ut og gjør slike koblinger.

- Latterlig

Vi kontaktet også den hovedanklagede, Thor Aage Pedersen. Han mener avisa har handlet mot bedre vitende i publiseringen av sine artikler som omhandler hans angivelige befatning med den ulovlige krabbeomsetninga.

- Fiskeribladets journalist har ringt rundt til ulike personer for å få tak i meg, og overfor dem lagt frem sin teori om at det er jeg som er hovedmannen i dette, og at det slik jeg har bygget opp min formue.

Pedersen avviser idéen som fullstendig latterlig.

- Samfunnet i Tana er så lite og gjennomsiktig, at hadde jeg holdt på med dette så hadde folk visst om det. Jeg har blitt forespurt for mange år siden om jeg kunne hjelpe til å selge krabbe gjennom ulovlige kanaler fordi det den gangen var vanskelig å få innpass hos de ordinære grossistene, men det sa jeg klart nei til for det vil jeg ikke ha noe å gjøre med, sier Pedersen.

Føler seg kraftig uthengt

- Hva synes du om behandlingen du har fått?

- Den synes jeg er forjævlig. Uansett hva min advokat har sagt til Fiskeribladets journalist så driter han i det. Han har utpekt meg som hovedmann, og jobber ut fra sin teori om at det er på dette jeg har tjent mine penger. Men jeg har drevet min forretning så lenge at jeg godt vet at på svarte penger bygger man ikke noen formue. Jeg vet ikke hva jeg skal si heller. Vi har gitt avisa tilgang på informasjon, men han gir seg ikke. Jeg føler meg kraftig uthengt, og har valgt å ikke ha dialog med ham siden han var vært så klart på at han mener det er jeg som er en stor del av dette, sier Pedersen.

Vurderer etterspill

Den eneste direkte kommentaren han har gitt Fiskeribladets journalist er en lenke til pressens Vær Varsom-Plakat. https://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/

- Vurderer du å trekke dekningen inn for Pressens Faglige Utvalg?

- Jeg vil absolutt vurdere det. For når de sitter den dokumentasjon de gjør, og fortsatt skriver som de gjør, så er det ikke bra. Men jeg har allerede brukt masse penger på advokat, og hadde ikke tenkt å gjøre noe særlig mer med det. Jeg føler forsåvidt heller ikke at det skader mitt renommé, for de jeg handler med kjenner meg. Såklart blir man litt uthengt på Facebook av folk som ikke vet hvem jeg er. Men fiskere i Finnmark som kjenner meg, de vet at jeg ikke har hatt noe med dette å gjøre. Og andre som jeg handler med, vet vel at om jeg hadde gjort det, så hadde jeg vel tilbudt dem krabbe?

Pedersen sier han via sin advokat har kontaktet politiet med tilbud om de vil avhøre ham.

- Men politiet har sagt at de ikke har hatt behov for det, sier Pedersen.

Politiadvokat Are Aarhus hos Politiet i Finnmark bekrefter Pedersens status:

- Vi har tidligere sagt at Thor Aage Pedersen ikke er mistenkt i vår sak, og det er ingen endring i den saken, sier Aarhus.

- Vi har kun påpekt fakta

Ansvarlig redaktør og utgiver av Fiskeribladet, Øystein Hage avviser at hans avis har utpekt Thor Aage Pedersen som skyldig i noe ulovlig.

Kyst og Fjord ba Øystein Hage kommentere Thor Aage Pedersens påstand om at Fiskeribladet presenterer koblinger mellom ham og krabbesaken mot bedre vitende.

- Vi har god dokumentasjon for det vi skriver. Det vi har vist, er vel bare fakta om hvordan hans eierforhold i disse selskapene er.

- Han føler at dette er en kobling som utpeker han som skyldig?

- Vi har ikke skrevet noen steder at han har skyld, vi har kun pekt på de koblinger han har i selskaper han har eid eller fortsatt eier. Vi har gjentatte ganger forsøkt å få ham i tale for å kommentere våre artikler, men det har han ikke ønsket å gjøre, sier Hage.

- Vi har ikke skrevet noen steder at han har skyld, vi har kun pekt på de koblinger han har i selskaper han har eid eller fortsatt eier, sier redaktør Øystein Hage i Fiskeribladet.

Står for koblingen

- Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å vise koblingen mellom ulovlig omsetning av krabbe, og transportselskapet som er mistenkt for dette.

- Det er vel personer ansatt i selskapet, og ikke selskapet som er mistenkt/ siktet?

- Ja, men han har eid en stor del av selskapet, og vært styreformann i selskapet som har fått anmeldelser mot seg. Men sakene står for seg selv, jeg ser ingen grunn til å kommentere akkurat det ytterligere. Vi står for den koblingen vi har gjort, sier Hage.

Har gitt tilsvarsmulighet

- Hva tenker du om hans henvisning til Vær Varsom-Plakaten og trusler om å trekke saken inn for Pressens Faglige Utvalg?

- Det er ikke overraskende. Når vi ba om kommentar sendte han oss jo bare en link til Vær Varsom-Plakaten. Så at han eventuelt klager dit får vi bare ta til etterretning, det har han jo full anledning til å gjøre. Jeg vet ikke i så fall hvilken paragraf han vil anvende, det kan i alle fall ikke handle om 4.14, avslutter Øystein Hage.

Punktet i pressens kjøreregler Hage her viser til lyder:

«De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»