«Fiskeridirektoratet region Nord stenger med øyeblikkelig virkning et område på

Kvænangen og Reisafjorden i Troms for fiske etter NVG sild.

Etter dette er det forbudt å fiske etter NVG-sild på Kvænangen og Reisafjorden i Troms sør

for en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 11,5 minutter. Øst 020 grader 49,0 minutter.

2. Nord 70 grader 12,0 minutter. Øst 021 grader 11,5 minutter.»