Nord-trøndelagskommunen kan dermed se fram til en raskere byggestart for moloene ved Ramstadlandet og Tjønnholmen. Utbyggingen er framskyndet ett år i forhold til Kystverkets handlingsprogram.