Samrådet vil arrangeres i forkant av årsmøtet til Fiskarlaget Nord, på Scandic hotell.

Møtet er åpent for alle som er opptatt av fiskerinæringens videre utvikling i Norge, og som ønsker å dele tanker og ideer, og drøfte politikk med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Det vil bli holdt innledninger under noen utvalgte tema, og det vil bli satt av tid til innspill, spørsmål og kommentarer fra salen.

Regjeringen har startet arbeidet med å skrive en ny, bred og helhetlig stortingsmelding om Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Samrådet er et ledd i dette arbeidet. Hovedmålet med meldinga skal være å utvikle en fremtidsrettet politikk som kan bidra til å videreutvikle sjømatnæringas rolle som verdiskaper langs kysten.