- Avtalen med Færøyene gir sikkerhet for norske fiskere. Det var derfor viktig at vi også for 2019 fikk på plass en avtale, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

I bytteavtalen får Norge:

2 300 tonn lange/blålange.

1 921 tonn brosme.

100 tonn sei.

800 tonn andre arter som bifangst.

5 979 tonn makrell som kan fiskes både i færøyske farvann, norsk økonomisk sone og internasjonalt farvann.

Færøyene får:

4 610 tonn torsk.

1 075 tonn hyse.

500 tonn sei.

400 tonn andre artar som bifangst i norsk økonomisk sone.

I tillegg til disse kvotene, kan færøyske fartøy fiske opp til 3 450 tonn torsk og 300 tonn hyse, som de har fått gjennom sin bytteavtale med Russland. Norske fartøy kan fiske opp til 30 000 tonn av den norske kolmulekvoten for 2019 i færøyske farvann.