Så i år oppdaget 19 mistenkte tilfeller av infeksiøs lakseanemi (ILA). Det er nesten dobbelt så mange som på samme tid i fjor.

– Så langt i år har Mattilsynet stadfestet 16 tilfeller, og nå har det kommet inn flere mistanker om utbrudd i Troms og Finnmark, sier forsker ved Veterinærinstituttet, Torfinn Moldal, til Intrafish.

De har ingen umiddelbar forklaringen på økningen. Utbruddene har foregått et stort område.

Mattilsynet følger situasjonen tett.

– Vi oppfordrer også næringen til å ha fokus på smitteforebyggende arbeid og respektere kontrolltiltakene i de sykdomsrammede områdene.