- Undersøkelsen ble gjennomført etter oppsagt plan, med mindre operative tilpasninger, opplyser den statlige etaten til Bladet Vesterålen.

Havforskningsinstituttet har før toktet vurdert mulige konsekvenser for marint liv og gitt råd. Hvalsafari AS har undersøkt forekomstene av hval i området før undersøkelsene startet. Ut fra tilbakemeldingene ble det vurdert som forsvarlig å gjennomføre toktet etter planen, skriver avisen.