Det sier Ivan Kristoffersen (82), seileren, journalisten, redaktøren, havretts- og nordområdeeksperten, statssekretæren, professoren, journalisthøyskolelæreren og aviskommentatoren.

- Torskens gyting i Lofoten og på den smale sokkelen utenfor Vesterålen og Senja utgjør sammen med egg og yngel fra flere fiskeslag, det mest sårbare og i verdenssammenheng det mest unike økosystem vi har. Folk vet jo hva som blir følgene av en oljekatastrofe i gyteperioden. Det er ikke mer enn tre år siden eksplosjonen på BP-riggen Deepwater Horizon i Mexicogulfen, førte til en av verdens største oljekatastrofer. 4,9 millioner fat olje lekket ut, sier Kristoffersen og legger til:

- Det verste etter min mening er at myndighetene i Norge, uavhengig av regjering, underkjenner folks egen evne til å vurdere, sier Ivan Kristoffersen.

- Men nå kan fiskere og andre skeptikere til oljeboring takke Venstre og Krf?

- Mindretallspartiene SV og Senterpartiet slåss for nei til konsekvensutredning. Det gjorde de i åtte år, mens Venstre og KrF. Fikk vedtatt et nei til konsekvensutredning før Erna-regjeringen var dannet. Det er oppsiktsvekkende. Om det ikke er et mirakel, er det i alle fall en lærdom om at man bør ha flertall bak seg for å danne ei styringsdyktig regjering, sier Ivan Kristoffersen.

- Du startet opp som journalist i Nordlys med fiskeristoff fra Finnmark som spesiale. Det var vel også et aldri så lite mirakel at du etter noen år som journalist ble titulert som havrettsekspert?

- Jeg startet som journalist i Nordlys tidlig på 1950. Et viktig stoffområde for avisa var fiskeri, og jeg ble tildelt Finnmark. Det var en god skole, forteller Ivan Kristoffersen.

Han hadde tatt eksamen artium og Journalistakademiet før han begynte som lærling i Nordlys i 1951. Det var ikke så mange journalister i Nord-Norge som snakket engelsk på den tida. Dermed fikk han noen utenlandsoppdrag som fikk stor betydning for karrieren. Jeg kom liksom rekende inn i det, som på ei fjøl.

- Den mest spennende personen jeg fikk med å gjøre var en mann som gikk under tilnavnet Store-Jens, eller Jens Evensen. Det var meningen at jeg skulle være med til havrettskonferanse i Santiago i Chile. Dette var i 1973. Konferansen ble avlyst på grunn av militærkuppet mot president Salvador Allende, forteller Kristoffersen.

Hovedtemaet for konferansene skulle være drøfting av 200 nautiske mils økonomiske soner. Men dette var ikke kjent i Norge.

- Jeg var den første i Norge som skrev om 200 nautiske mil. Artikkelen sto på trykk i Nordlys og vakte oppsikt på et tidspunkt da Svein Johansen og Torbjørn Trondsen var i full gang med aksjon Kyst-Norge med krav om 50 mils økonomisk sone. Reidar Hirsti ba meg skrive en kronikk om temaet i Arbeiderbladet. A-pressen slo seg deretter sammen om å dekke havrettskonferansen som i 1974 var lagt til Caracas i Venezuela, sier Kristoffersen.

De to neste konferansene ble holdt i New York og Geneve. I 1977 innførte Norge en økonomisk sone på 200 nautiske mil.

Mer i papiravisa