Det var statsminister Erna Solberg (H) som lanserte havstrategien under toppmøtet om havet i Bergen i går, sammen med blant andre næringsministeren og fiskeriministeren. Også olje- og energiminister Tord Lien var med i statsrådspanelet som kastet glans over planene.

Ledet an av petroleumsvirksomheten gir de norske havnæringene arbeid til over 250.000 personer og skaper verdier for om lag 850 milliarder kroner. I tillegg kommer ringvirkninger i andre deler av norsk økonomi. Regjeringa mener samarbeid på tvers kan gi betydelige muligheter for vekst innen dagens havnæringer, og også skape nye, havbaserte industrier.

- Ressurser fra havet kan bidra til å løse globale utfordringer, blant annet innen matproduksjon. Fisk og sjømat er en viktig del av løsningen. Fiskerinæringen ser nå til oljesektoren for å lære mer om hvordan de kan bruke offshoreteknologi til fiskeoppdrett ute på havet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Potensialet for vekst er stort. OECD anslår at havøkonomiene kan mer enn doble seg fram til 2030.