Sandberg mener den varierte flåtestrukturen gjør Norge som sjømatnasjon robust i forhold til de ulike markedene. – Vi eksporterer sjømat til 160 nasjoner, og er det noe jeg har lært av mine mange reiser til disse markedene etter at jeg ble fiskeriminister, så er det at her endrer ting seg raskt. Markedene vi eksporterer til i dag, eksisterer kanskje ikke i morgen, sa statsråden, som også hevdet at «kystflåten kan ikke eksistere uten en havfiskeflåte».

- Kan vi bli enige om at vi trenger både en hav- og en kystflåte, så kan vi komme fram til enighet om helt nødvendige reguleringer, sa Sandberg.