Det viser en rapport som Havforskningsinstituttet har fått laget.

Større ressurser enn det som landes

– Resultatene tyder på at den norske sjarkflåten har tilgang på større ressurser enn det som blir landet, og at det finnes flere mulige arter som kan utnyttes bedre som matkilder i framtiden, sier forsker Kjell Nedreaas.

Nedreaas peker på at det er store variasjoner mellom statistikkområdene, som viser at noen får betalt for bifangst som andre ikke får levere.

– Med andre ord er det et ressurspotensial for større verdiskapning, dersom forholdene blir lagt til rette for det, sier Nedreaas.

Mer utkast jo lenger sør

Resultatene viser at så lite som under èn prosent av torsken som blir tatt av kystfiskere blir kastet ut igjen nord for Stad (62°N). Lengre sør er utkastet høyere, enkelte år opptil ti prosent. Det varierer mellom områder og kvartal om utkastet av torsk skyldes skadet fisk eller liten størrelse på fisken. I mengde er utkastet størst i 1. kvartal, men regnet som prosent av rapportert fangst er utkastet større i de andre kvartalene Som prosent av rapportert fangst øker utkastet søretter kysten, og er størst på Skagerrakkysten, står det i rapporten, som du kan lese her.