Årets skreitokt skulle etter planen gått fra Tromsø sist fredag, og Knut Korsbrekke sa i midten av uka til Kyst og Fjord at de jobbet hektisk med å få gjennomført toktet.

I dag melder Fiskeribladet at Tromsøs karantenepåbud for reisende fra Sør-Norge, gjør at reisende fra Sør-Norge må sitte i to ukers karantene når de ankommer byen.

Dermed blir løsningen at «Johan Hjort» heller må gå sørover til Trondheim og plukke opp det tekniske personellet der, i alt elleve mennesker. Båten er ifølge Fiskeribladet ventet å ankomme onsdag, og toktet skal starte samme dag.

Konsekvensen av dette blir kortere tid på havet, og dermed lengre avstand mellom trekkene, og større usikkerhet i dataene som samles inn.

- Da får mengdeindeksene fra toktet en større usikkerhet enn det som var planlagt. Jeg har lyst til å se hva usikkerheten blir, og det vet vi når vi er ferdige, sier Korsbrekke, som sier man kan forvente at myndighetene legger seg på en enda sterkere føre var-vilje i sine bestandsråd når usikkerheten øker.

Knut Korsbrekke sa til Kyst og Fjord i forrige uke at de ikke er ukjent med problemer for gjennomføring av skreitoktet, blant annet har dårlig vær opp gjennom tidene ført til færre effektive tokt-døgn.