- Regjeringens foreslåtte vekstmodell for laksenæringen vil verken bidra til Stortingets føringer om et klarere regelverk, forutsigbarhet eller bedre lusekontroll. I stedet for økt matproduksjon og flere arbeidsplasser vil resultatet bli det motsatte, sier styreleder Inger-Marie Sperre.

Flengende

I høringsuttalelsen ligger en flengende kritikk mot Regjeringa Solbergs planer for laksenæringas framtid.

- Gjennom mange måneder har vi fulgt arbeidet med stigende bekymring. Vi har i flere anledninger påpekt kritiske mangler og stor usikkerhet ved det nye systemet. Etter en grundig behandling av saken er organisasjonen samstemt om at løsningen som foreslås verken er egnet for håndteringen av lus eller utvikling av næringen, sier Sperre.

Stor usikkerhet

I forslaget er det forekomsten av lakselus som skal bestemme om bedriftene tillates økt produksjon, uendret eller redusert produksjon. Organisasjonen beskriver regjeringas arbeid som «kompliserte matematiske modeller», der planen er «å varsle luseforekomsten på villfisk fremover i tid, slik meteorologene forsøker å varsle kommende vær».

- Det er åpenbart at dette er modeller som ikke finnes i dag. Usikkerheten er stor, og den kommer i tillegg til de usikkerhetsfaktorene som alltid følger med biologisk produksjon. Vi kan ikke akseptere at en milliardnæring som produserer 14 millioner måltider med laks hver dag blir gjenstand for et storskala eksperiment.

Les mer her.