Flere forskere anslår at polhavet kan være isfritt om sommeren allerede om 30 år. Dette er selvsagt dårlige nyheter for alle dyrene som lever på, i og under havisen, melder Universitetet i Tromsø på sine nettsider.

Sjøisåte

Men nå har forskere blant annet fra Universitetet i Tromsø (UiT) funnet ut at for én art, sjøisåte, er fremtiden mindre dyster enn det man har trodd, skriver forskning.no

Man har antatt at lille krepsedyret, som på latin heter Apherusa glacialis og lever av isalger på undersiden av sjøisen, var fullstendig avhengig av sjøis for å overleve, men etter en ekspedisjon til Framstredet og polhavet nord for Svalbard i januar 2012, har man revurdert denne antakelsen.

Motsatt vei av isen

Dyrene dukket opp i nettprøver tatt på mellom 200 og2000 metersdyp, men ikke på prøvene tatt rett under sjøisen. Resultatet ble at forskerne utviklet en ny modell der sjøisåta lever en viktig del av livet sitt i de frie vannmassene, og bruker dype havstrømmer både som transportmiddel og for å overleve isfrie somre.

Modellen heter Nemo-hypotesen, oppkalt etter Pixar-filmen “Oppdrag Nemo”, der havstrømmene blir brukt som transportårer av fisk og sjøpattedyr.

- Ved å migrere ned i vannmassene til den dype Atlanterhavsstrømmen, blir de transportert motsatt vei av isdriften, og kan dermed kolonisere ny is inne i polhavet tidlig om vinteren, forklarer Jørgen Berge, professor i arktisk og marin biologi ved UiT.

Sikrer fisken

Dermed har fisk som spiser sjøåta en større sjanse for å overleve isfri somre, noe som er positivt også for de lengre opp i næringskjeden.

- Dersom teorien stemmer, betyr det at et viktig ledd i næringskjeden ikke dør ut. Sjøisåta kan muligens bli mindre vanlig, men det gir i alle fall håp om at den ikke forsvinner, noe som har åpenbare gode konsekvenser for resten av næringskjeden, sier Berge.