- Fiskeridirektøren har besluttet å tildele et maksimalkvotetillegg på 31 tonn hyse for konvensjonelle havfiskefartøy og 101 tonn hyse for torsketrålere nord for 62°N, heter det i ei melding fra Fiskeridirektoratet.

Det er videre besluttet å innføre fritt fiske etter hyse nord for 62°N for alle fartøy som fisker i lukket gruppe.

Beslutningen har virkning fra og med i dag tirsdag.

Fiskeridirektoratet minner samtidig om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.