Ludvigsen anket ifølge VG dommen, etter at det var helt klart at tingretten ikke trodde på noen av hans forklaringer.

Retten mener at den tidligere fiskeriministeren og fylkesmannen «med viten og vilje» har misbrukt sin posisjon og sitt overmaktsforhold til å skaffe seg seksuell omgang, samt at han forledet fornærmede til seksuell omgang ved misbruk av en sårbar situasjon.

Domstolen fant ifølge VG ingen formildende forhold som burde vektlegges i saken. I straffeutmålingen la retten til grunn at Ludvigsen utnyttet «det tydelige overmaktsforholdet dom lå i at han som fylkesmann forledet unge innvandrere i en sårbar situasjon, til å tro at han var i posisjon til å frata dem retten til opphold i landet».

Nord-Troms Tingrett dømte den tidligere fiskeriministeren til fem års fengsel, samt at han må betale til ammen 520.000 kroner i oppreisning til de tre fornærmede mennene. Han må i tillegg betale 223.000 kroner i menerstatning til den hovedfornærmede.