Vi har fire fangster med til sammen 6.600 tonn, melder sildelaget.no.

Tre av disse er fisket vest av Porcupine-banken i EU sonen og en fangste er tatt lenger sørvest i internasjonalt farvann.

Det rapporteres om mye kolmule med korte og store hal slik at båtene laster seg på kort tid.

Prisene på kolmule til oppmaling er betydelig lavere enn i fjor. Et svakere verdensmarked for mel og olje, samt større kvoter i år er hovedårsakene til dette.

I perioden fremover vil flere båter sette kurs for kolmulefeltene og kvantaene fra dette fiske vil gå betydelig opp.