I et innlegg i universitetsavisa Khrono skriver 11 fagpersoner tilknyttet ulike universitetsmiljøer på Østlandet at økosystemet i Oslofjorden kollapser og at fjorden trenger «modige og riktig eskalerte tiltak» for at fiskebestander og økosystemer skal gjenoppbygges.

En lang rekke tiltak lanseres i innlegget, som at torsk bør totalfredes, trålforbud i deler av Oslofjorden og Indre Skagerrak, et eget bestandsanslag for brisling i området og forbud mot ikke-nedbrytbare fiskeredskaper.

– Tar Oslofjorden på alvor

Fiskeri- og havministere Cecilie Myrseth skriver til NRK at de tar miljøtilstanden som Oslofjorden er i på største alvor.

– Fiskeriene skal selvsagt være med å bidra til å bedre tilstanden i fjorden. Her er både yrkesfiskerne og fritidsfiskerne svært engasjerte. Alle deler et ønske om et velfungerende økosystem i Oslofjorden, skriver hun.

Myrseth legger også til at utfordringene til fjorden ikke kun er innen fiskeri. At andre faktorer som avrenning fra landbruk og utslipp fra kommunale avløp også fører til miljøutfordringer.

Hun understreker at tiltak som er inngripende overfor brukere av fjorden må være faglig godt begrunnet.

– Det er viktig at vi har god kunnskap om effekter og konsekvenser av eventuelle ytterligere tiltak på fiskerisiden, av hensyn til både yrkesfiskere og fritidsfiskere.

Oslofjordkonferansen

Mandag arrangerte Oslofjordens friluftsråd, Norges Jeger- og Fiskeriforbund og Naturvernforbundet en konferanse om situasjonen i Oslofjorden. Oppropet og kravene til myndighetene som er publisert i Khrono kommer som følge av konklusjonene fra konferansen.

Oslofjordkonferansen har vært arrangert hvert år de siste årene, med litt ulike arrangører bak og litt ulikt fokus. Gjennomgangtemaet handler imidlertid om miljøet i og rundt landets kanskje mest omtalte fjord, med krav om å forvalte dette fjordsystemet annerledes enn landets øvrige fjorder.

Les mer i Khrono

Les mer i NRK: Oslofjorden er halvdød - men her hales det opp tonnevis med fisk