Etterforsker brannårsak: Politiet har en hovedhypotese