Målet for den samlede norske torskeoppdrettsnæringen er 150.000 tonn innen 2030. Dette kan synes å være et urealistisk høyt volum gitt dagens uforutsigbare rammebetingelser, men Cod Cluster er optimistisk og har store forventinger til fremtidig vekst, heter det i et nyhetsbrev fra det nasjonale klyngenettverket med 100 medlemsbedrifter og administrasjon på Myre.

Cod Cluster arrangerte en studietur til USA i 2019, men opplevde den gangen at markedet var avventende.

– Tilbakemeldingene da var svært gode, men vi ble bedt om å komme tilbake når vi hadde noe å selge. Med økende satsing på oppdrettstorsk, var vi endelig klare til å følge dette opp i 2024. Sjømatmessen Seafood Expo North America arrangeres i Boston hvert år, og var en naturlig destinasjon for oss, skriver Cod Cluster etter at de sendte Stine Frivåg og Keven Vottestad i nettverket til USA.

De brukte tid på å gå rundt på messen og snakke med både norske og amerikanske aktører. En av de mest interessante opplevelsene de hadde på messen, var den svært positive holdningen til norsk torsk, uavhengig av om den var oppdrettet eller villfanget.

Oppdrett og vill

– Det er et stort potensial for norsk torsk i det amerikanske markedet, men forutsigbar og stabil leveranse forutsettes. Interessant å merke var også at det ikke ble skilt i nevneverdig grad mellom oppdrettet og vill, noe som kan tilsi at disse to kan utfylle hverandre gjennom året, skriver nettverket videre.

Viktigere syntes å være Norge som opprinnelsesland. Bærekraft og ansvarlighet var gjennomgående fokus på messen, noe de er glade for å kunne si at Norge svarer godt på.

Sammen med Ode inviterte Cod Cluster til et «tasting event» der den norske oppdrettstorsken ble presentert. Vice President og Culinary Director fra den anerkjente restauranten Davio’s tilberedte de lekreste smaksprøver av torsken, og snakket også varmt om oppdrettstorsken som råvare.

Fra smaketreffet under sjømatmessa i Boston. Foto: Codcluster

– Han kunne fortelle at han satte meny for sine ti restauranter to ganger per år. Han poengterte at han som kokk måtte kunne være sikker på stabil og forutsigbar leveranse av alle råvarene til menyen for hele seksmånedersperioden, utdypes det.

God score

Til stede på eventet var importører, distributører, produsenter og presse. Under arrangementet ble deltakerne spurt om dere oppfatning av fisken. På en skala fra 1 til 6, hvor 6 var det beste, fikk oppdrettstorsken hele 5,44 i snitt på smak.

På tekstur ble scoren 5,33, mens på «flakyness» fikk torsken 4,89 i snitt. Deltakerne viste stor tiltro til norsk oppdrettsnæring generelt, både hva gjelder fiskevelferd, bærekraft og miljø, hevder klyngenettverket.

På spørsmål om hvor sannsynlig det var at de etter dette arrangementet kom til å anbefale restauranter, dagligvarekjeder og andre å inkludere norsk oppdrettstorsk i sin portefølje, svarte 55% at det var svært sannsynlig, mens de øvrige svarte at det var ganske sannsynlig.

– Norsk oppdrettstorsk til det amerikanske markedet avhenger ifølge dem av markedsaksept, pris og tilgjengelighet. Vi vil på partnersamlingen på forsommeren presentere flere detaljer fra dette eventet.

På turen til Boston ble det også lagt inn en besøksrunde til ulike dagligvarekjeder for å se utvalg av torsk i butikkene, og hvilken konkurranse den norske torsken møter. Butikkene som ble besøkt hadde et stort spenn med tanke på pris, vareutvalg og kvalitet.

Lik pris over alt

– Interessant å se var at prisene på fryst torsk var stort sett de samme overalt, uansett om fisken var fra Island, Norge eller andre land og uansett hvilken type butikk vi var i. Variasjonene på fersk fisk var noe større. På den eksklusive butikken Eataly bekreftet også fiskehandleren at opprinnelsesland Norge var viktigere enn hvorvidt fisken var villfanget eller ikke. Her ble det istedet poengtert at den oppdrettede fisken, i dette tilfellet norsk laks, var ‘organic’, fastslår Cod Cluster.

Oppsummert etter oppholdet kan nettverket si at de oppfatter at det er et stort potensiale for norsk torsk i USA.

– Men som dere vet; eveything is big over there, også volumet på konsum av fisk. Det etterspørres volum og stabile leveranser gjennom hele året. Kanskje kan vi se for oss en fremtidig forretningsmodell der flere av klyngens aktører kan gå sammen om å utvikle dette store amerikanske markedet, reflekteres det avslutningsvis.