Høringen overføres live over Stortingets TV-tjeneste, og du kan følge seansen på denne linken:

Stortings-TV fra høring om «Fisk, folk og fremtid».

Kyst og Fjord følger høringen og vil komme med stoff utover dagen.

Programmet er som følger:

11.00 - 11.01  Innledning ved komiteleder Willfred Nordlund

11.01 - 11.11 NORGES FISKARLAG Kåre Heggebø, leder Sverre Johansen, generalsekretær Jan Birger Jørgensen, ass. generalsekretær

11.11 - 11.21 NORGES KYSTFISKARLAG Tom Vegar Kiil, leder Hanna Arctander, daglig leder

11.21 - 11.41  Spørsmålsrunde

11.42 - 11.46 FISKEBÅT Christian Halstensen, styreleder Audun Maråk, adm. dir. Jan Ivar Maråk, ass. dir.

11.46 - 11.50 PELAGISK FORENING Eirin Roaldsen, styremedlem Mariann Frantsen, daglig leder

11.50 - 11.54 NORD FISKARLAG Roger Hansen, styreleder Olve Hjellbakk, rådgiver

11.54 - 11.58 SØR-NORGES FISKARLAG Ole Morten Sorthe, avdelingsleder Terje Eriksen, styreleder Janita Arhaug, daglig leder Alessandro Andrés Tøvik Astroza, avdelingsleder

11.58 - 12.02 VARDØ FESKERLAG Svein Harald Holmen, leder Frode Robertsen, nestleder

12.02 - 12.20 Felles spørsmålsrunde

12.21 - 12.31 SJØMAT NORGE Gunnar Haagensen, styreleder Geir Ove Ystmark, adm. dir. Stine Akselsen, direktør industri Kyrre Dale, fagsjef

12.31 - 12.36 SJØMATBEDRIFTENE Robert Holmøy Eriksson, adm. dir.

12.36 - 12.41 BIOMARINT FORUM Jørn Prangerød, daglig leder

12.41 - 12.56 Felles spørsmålsrunde

Felles høring med fire organisasjoner

12.57 - 13.01 SJØMATKLYNGEN SENJA Aleksander Uteng, daglig leder

13.01 - 13.05 LERØY SEAFOOD GROUP Aina Valland, leder kommunikasjon og samfunnskontakt Stig Nilsen, myndighetskontakt

13.05 - 13.09 LANDSORGANISASJONEN I NORGE, LO Terje Olsson, LO-sekretær Anne-Beth Skrede, spesialrådgivar marin sektor

13.09 - 13.13 NORSK SJØMANNSFORBUND Ann Jorunn Olsen, leder Fiskeriavdeling Erlend Hanssen, inspektør/rådgiver

13.13 - 13.28 Felles spørsmålsrunde

13.28 - 13.35 Pause

Felles spørsmålsrunde med fem organisasjoner - digitalt

13.35 - 13.39 SÁMEDIGGI Sandra Márjá West, politihkalaš ráđđeaddi Vegar J. Bæhr, ráđđeaddi

13.39 - 13.43 TROMS FYLKESKOMMUNE Kristina Torbergsen, fylkesordfører (A)

13.43 - 13.47 VARDØ KOMMUNE Tor-Erik Labahå, ordfører

13.47 - 13.51 FORTROMS Bjorn Erik Willumsen, pensjonist

13.51 - 13.55 NEI TIL EU Sofie Axelsen Osland, sekretær for Fiskeripolitisk utvalg

13.55 - 14.13 Felles spørsmålsrunde

14.13 - 14.39 Pause

14.40 - 14.44 FINNMARK FYLKESKOMMUNE Hans-Jakob Bønå, fylkesordfører Viggo Jørn Dale, næringssjef

14.44 - 14.48 GAMVIK KOMMUNE Ragnhild Vassvik, ordfører

14.48 - 14.52 SENJA KOMMUNE Geir-Inge Sivertsen, ordfører Bjørn Fredriksen, næringssjef

14.52 - 14.56 FORFINNMARK Arne Pedersen, nestleder

14.56 - 15.00 BIVDU Inge Arne Eriksen, leder Trond-Einar Karlsen, nestleder Like Kalak, juridisk rådgiver

15.00 - 15.18

Felles spørsmålsrunde

Felles høring med fem organisasjoner

15.19 - 15.23 KYSTENS TANKESMIE Torbjørn Trondsen, professor emeritus Arne Luther, pensjonert dir. Fiskeridir.

15.23 - 15.27 NORFRA AS Steinar Eliassen, styreleder, arbeidende

15.27 - 15.31 NÆRINGSALLIANSEN VESTLAND VED BERGEN NÆRINGSRÅD Tom-Christer Nilsen, næringspolitisk leder

15.31 - 15.35 NATUR OG UNGDOM Johanna Haukanes Leivestad, sentralstyremedlem

15.35 - 15.39 SPIRE Cari Anna Korshavn King Amalie Erfjord Elise Åsnes Lise Saga

15.39 - 15.57 Felles spørsmålsrunde