– Å tøye røktingsplikten kan ikke bli innarbeidet praksis