I en pressemelding på Fiskebåt.no skriver havfiskernes organisasjon at de 13 fartøyene som nå driver i russisk sone opplever godt fiske med innslag mye stor hyse.

- Hysefisket er svært bra, og rundt 75 prosent av fisken har en vekt på over 800 gram for sløyd og hodekappet fisk. Da er det innafor det vi kaller stor hyse. I tillegg er det liten innblanding av torsk, sier Kjetil Holmeset ombord i linebåten «Geir».

En stor norsk flåte driver for tiden linefiske i russisk sone, der de opplever godt fiske. Foto: FISHFACTS

Trodde det var U-båt

Og det er ikke bare hyse det er mye av. Fiskerne observerer også store mengder sild i russisk sone.

- Vi ser det både på ekkoloddet og at stimer med sild kommer opp i moon-poolen når vi bruker lys. Det er faktisk så store mengder at styrmannen nesten trudde det var en U-båt, da han så en stor sildestim på ekkoloddet, forteller Holmeset.

Samsvar med forskernes observasjon

Han sier videre at observasjonene av silda blir gjort over store områder, noe som indikerer at det er mye sild i området. Fiskerne mener det kan være snakk om to årsklasser, siden den minste silda er to til tre centimeter, mens de største er på rundt ni centimeter.

Forsker Bjarte Bogstad ved Havforskningsinstituttet, sier at observasjonene av både hyse og sild, samsvarer med forskernes observasjoner i dette området.

Har tatt seg opp igjen

Geir er et av 13 norske linefartøy som nå fisker i russisk sone i Barentshavet. Fisket har tatt seg opp igjen etter at det så godt som stoppa opp for norske fiskebåter etter invasjonen i Ukraina i februar 2022.