Det viser de siste tallene fra Norges Råfisklag. Til tross for det nådde omsatt torskekvantum fra norske båter opp i nær 12.000 tonn, hvorav 10.500 tonn var levert fersk. Dette var likevel langt mindre enn samme uke i fjor, da 19.200 tonn torsk ble omsatt, av det var 16.600 tonn levert fersk.

Reduksjonen som også innebærer at vi er kommet på etterskudd med torskekvantumet omsatt så langt i år sammenlignet med fjoråret, må tilskrives værforholdene.

Dette vises spesielt for juksaflåten som startet friskt ut tidlig på året, men som med de siste 2-3 ukene er kommet på etterskudd kvantumsmessig i forhold til fjoråret. Ellers rapporteres om god tilgjengelighet og godt fiske med god spredning fra Øst-Finnmark til Træna, melder råfisklaget på sine nettsider.

Hovedtyngdepunktet i fiskeinnsatsen er i ferd med å forskyve seg fra Troms og Vesterålen mer over mot Lofoten. I uke 7 ble 3.700 tonn av nevnte fersktorskkvantum omsatt i Vesterålen, 2.900 tonn i Troms, 1.500 tonn i Vest-Finnmark og 1.300 tonn i Lofoten. Dette bildet er inneværende uke endret til 1.350 tonn levert Vesterålen og like stort kvantum levert Troms og Lofoten, begge med vel 1.000 tonn basert på sedler innkommet så langt.

Statistikk fra de sju første ukene av året viser at det totalt er omsatt 67.400 tonn torsk fra norske fartøy, mot 72.800 tonn til samme tid i fjor. Av dette er 51.000 tonn levert fersk i år mot 59.100 tonn til samme tid i fjor. Det framgår av tabellen nedenfor at reduksjonen gjelder for alle redskapsgruppene som er aktuell for kystflåten. Kvantumet levert fryst er økt fra 13.500 tonn i fjor til 16.400 tonn i år.

For sistnevnte er aktiviteten i nord nå dabbet kraftig av, i og med at de fleste trålerne har kurset sørover til Haltenbanken/Vestlandet/Nordsjøen på seifiske.