Fartøy i kystgruppen som etter loddtrekning om rekkefølge har adgang til å delta i loddefisket i Barentshavet i 2015, må ha meldt utseiling til Norges Sildesalgslag senest lørdag 7. mars kl 24.00, melder Fiskeridirektøren.

Fartøy som ikke har meldt utseiling innen denne frist avgir sin plass til neste fartøy på listen.