I løpet av den første uken har de to norske båtene som deltar i undersøkelsen jobbet seg nordover i østlige deler av Norskehavet. Toktleder Leif Nøttestad rapporterer om godt med makrell fra Stad til Vesterålen.

Det internasjonale toktet i juli og august 2012 har som hovedfokus å kvantifisere og kartlegge mengde og soneutbredelse av makrell i ulike lands økonomiske soner. I tillegg undersøkes også andre deler av økosystemet som innsamling av planktonprøver, oseanografiske målinger, kartlegging av sild, kolmule, rognkjeks og hvalobservasjoner.

Hal på opptil 5 tonn

- De kontinuerlige registreringene som vi foretar underveis med ekkolodd og sonar har vist at makrellen ikke står i tydelig definerte stimer nær overflaten, men er mer spredt utover. På de forhåndsbestemte stasjonene der vi tråler på makrellen, har vi hatt opptil 5 tonn makrell i halene, sier toktleder Leif Nøttestad og rapporterer om makrell i hvert eneste trålhal fra Stad til Vesterålen.

Nøttestad er om bord i forskningsfartøyet «G.O. Sars». I tillegg er fiskefartøyet «Brennholm» innleid for å få utført Norges del av det internasjonale samarbeidsprosjektet. Færøyene har sendt fiskebåten «Christian í Grótinum» ut på oppdraget, mens forskningsfartøyet «Arni Fridriksson» står for det islandske bidraget.

Makrell dominerer

Makrellen dominerer fullstendig i mengde og utbredelse i de øverste 50 meterne langs kysten og i østlige og sentrale del av Norskehavet.

- I Vestfjorden veier makrellen om lag 500 gram og fordeler seg mer klumpvis i stimer, sammenlignet med mer åpne havområder, med moderate konsentrasjoner i ytre del og lite makrell i indre del av Vestfjorden, opplyser Nøttestad.