Bokanmeldelse: Thor Robertsen

«Et hav av muligheter. Hva skal vi lever av etter oljen?» heter Henning Røeds siste bok. Fiskerinæringen er Norges andre største eksportnæring, nest etter olje- og gassnæringen. I boka forteller Røed historien om de fire viktigste fiskeartene sild, lodde, torsk og laks, og om den eventyrlige rikdommen havet har gitt oss. Faktisk har havet hatt større betydning for norsk økonomi enn olje og gass.

Thor Robertsen

Røed poengterer: Norge har verdens nest lengste kyst, noen av verdens største fiskebestander og kontroll over sjøområder som er syv ganger større enn det norske fastland. I tusen år før vi fant olje levde vi av fiskeeksport. Men vi har flere ganger stått i fare for å ødelegge for våre viktigste arter.

Fiskeriene er i skuddet som aldri før. Debatten om forvaltningen av fiskeressursene og hvem som skal høste dem har blitt heftigere. Stortinget skal i mai i år ta stilling til fremtidig kvotesystem. Røeds forrige bok het «Fiskehistorier – hvem skal eie fisken?» Den handler nettopp om fiskekvoter verdt titalls milliarder kroner som ble gitt bort gratis til en håndfull redere. Den handlet ikke bare om juss, men om Norges framtid og folkets eiendom. Henning Røed og mange andre spør: Hvem skal eie havet?

Henning Røed er marinbiolog og har arbeidet på en rekke poster innen fiskeriforvaltning og naturvern. Han kjenner fiskerinæringen godt, også internasjonalt. Som fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøyskole og arbeid innen fiskeri, forvaltning og politikk har jeg gjennom et langt liv lest masse fiskerilitteratur. Sjelden har jeg sett stoffet presentert så lett forståelig som i hans to bøker. Røed fører en elegant og sikker penn. Vanskelig emner blir lett forståelig.

Norge er i dag en av verdens største eksportører av sjømat, og Røed mener vi kan bli enda større. Men da må kunnskapen om havet spres og politikken utformes slik at vi forvalter ressursene våre på en bærekraftig måte. Slik kan havet bli den nye oljen. Det er befriende å lese Røeds tanker om hvordan dette kan skje i avslutningskapitlet Blå revolusjon.

Boken anbefales på det varmeste. Den er til å bli klok av. Vel blåst Henning.