Solbakk var med onkelen sin en sesong på havet og da bestemte han seg for at det er fisker han vil bli. Båten ble nylig hentet i Kjøllefjord, men selgeren er fra Porsanger. Han har fått fiskerimerket til båten fra Fiskeridirektoratet, men det er ennå ikke festet på fartøyet. Han regner med at de siste formalitetene ordnes i neste uke.

- Det blir først og fremst fiske etter torsk, hyse, sei og kongekrabbe, sier han til Kyst og Fjord.

Solbakk vil ha base i Torhop i Tana kommune. Nærmeste fiskekjøper er på Skjånes lenger ut i fjorden.

Båten er bygget en gang på 1970-tallet, men den ble ombygd og forlenget fra 9 til 10,65 meter for to år siden.

- Så mesteparten av den er helt nytt, slår den ferske båteieren fast.

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) mener det er fint at Sametinget kan støtte unge voksne som vil satse stort.

– Det er svært gledelig at rekrutteringen til fiskeriene øker, og spesielt gledelig er det at unge folk satser. Det er viktig at Sametinget støtter opp om de som vil jobbe i fiskerinæringen. Slik satsning kan også gi andre ringvirkninger som for eksempel være med på å sikre samisk bosetning i kyststrøkene, sier Muotka.

Sametinget har økt sin satsing på primærnæringer i år, og har løftet maksimumsstøtten til brukte fartøy fra 200 000 kroner i 2019 til 300 000 kroner i 2020.