- Familiekurs i fiskekakelaging, fiskesprell i barnehagene, quiz på brygga, fisketur med 4H, kokkeoppvisning med norgesmestere i sjømat og kunstutstilling i kulturskolen er noe av det som står på agendaen, forteller May Bente Eriksen og Ståle Olsen, som har stilt seg i spissen for arrangementet. May Bente fra kommunen, Ståle fra Frivillighetssentralen.

Festuke, festival og -daga. Lokalsamfunn ned langs kysten har så mange slags navn på sitt årlige arrangement. I Båtsfjord blir det årlig temauke, og aller første gang blir altså denne vinteren, fra onsdag 4. februar til søndag 8. februar. Når kaiene er fulle av båt og fisk, Båtsfjord full av folk og hjulene går for fullt – da skal det feires.

Filetproduksjonen i Båtsfjord er enorm. 200-250 ansatte i denne industrien skaper et miljø som ikke lenger finnes ellers i landet. Mens helårlige arbeidsplasser er mangelvare i fiskeri-Norge, er det standard i Båtsfjord.

Programmet er langt fra ferdig spikret, og det er slett ikke sikkert at alle punktene over blir med. Men det er desto sikrere at det blir flere punkter på lista enn de som her er nevnt.

- Meninga er å knytte tettere bånd mellom befolkninga og fiskerinæringa, at skoler, barnehager, utlendinger som er bosatt her og folk for øvrig skal skjønne mer av hva Båtsfjord lever av, sier May Bente Eriksen. - Skillet mellom folk og fiske er større enn før. Vi vil prøve å minke avstanden igjen.