Både ved Havforskningsinstituttet og i Fiskeridirektoratet drøftes det om tiden er moden for å åpne området for fiske.

- Det er Fiskeridirektoratet som eventuelt foretar en åpning av boksen. Men det gjør de da etter at saken og er drøftet med Havforskningsinstituttet basert på de prøvene som nå tas av torsken i området, sier havforsker Kjell Nedreaas til Fiskeribladet Fiskaren.

Her bekreftes det at «Henningsværboksen» har topp prioritet.

Ti år siden sist

Forskningsfartøyet «Johan Hjort» gjennomfører for tiden sitt årlige skreitokt i Lofoten. Resultatene fra prøvene de tar, vil være avgjørende om fiskerne omsider kan slippe inn i «Henningsværboksen» igjen.

Årets torskeinnsig på innersiden av Lofoten er det første siden 2004. Men det er ti år siden sist man snakket om en ordentlig Lofotsesong også på innersiden.