Departementet har hatt på høring et forslag om driftsordning for havfiskeflåten, som hadde svarfrist sist fredag. På bakgrunn av svarene som har kommet inn, er det bestemt at det ikke blir innført ei slik ordning nå.

- Forslaget hadde som siktemål å gi fiskeflåten mulighet til større fleksibilitet. Høringssvarene viser at det ikke er særlig etterspørsel etter ei slik ordning. Vi har derfor bestemt at dette ikke blir innført nå, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Departementet vil imidlertid komme tilbake til spørsmålet om hva slags kvoteordninger vi skal ha. Da tar man også for seg spørsmålet om ei driftsordning som skissert i høringsbrevet, i forbindelse med oppfølginga av Eidesen-utvalgets innstilling.