Det mener direktør Tore Nepstad i Havforskningsinstituttet er en realistisk målsetting de neste ti årene i Tromsø alene.

Siden Havforskningsinstituttet ble etablert i Tromsø i 2003, har staben vokst fra 30 til 71. Onsdag feiret avdelingen i Tromsø 10 år, og i denne anledningen kom direktør Tore Nepstad med gode nyheter til forskningsmiljøet i byen.

– Tromsø har et stort potensial for vekst, og vårt mål er å få 100 ansatte i Tromsø i løpet av en tiårsperiode, sier Nepstad ifølge iTromsø.

Nordområdefokus Havforskningsinstituttet er Europas nest største marine forskningsinstitutt,

med hovedkontor i Bergen og avdelinger langs hele kysten.

– Det som er fint med Havforskningsinstituttet, er at vi er overaltog slipper den ødeleggende regionale dragkampen, sier Nepstad til iTromsø.

Instituttet er nå inne i en prosess med å gjennomgå fagområdene, og vil utvikle et faglig tyngdepunktmed fokus på nordområdene.

Han ser for seg at det vil skje i samhandling med Universitetet i Tromsø, Polarinstituttet og Framsenteret ifølge samme avis.