Bestemann på torsk og hyse under 11 meter planlegger enda et nybygg