Ved utgangen av tredje kvartal er eksportverdien av norsk sjømat på 37,9 milliarder kroner. Dette er 759 millioner kroner over rekordåret i 2010 for samme periode, i følge tall fra Eksportutvalget for fisk.

- Nedgangen i verdien av sjømateksporten skyldes i all hovedsak en redusert pris på laks. Vi ser nå imidlertid at lakseprisen også er redusert helt ut til forbrukeren i en rekke markeder og at mer laks havner i forbrukernes handlevogner, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

Vekst i klippfiskeksporten

Eksporten av klippfisk økte med 85 millioner kroner i september til totalt 460 millioner kroner. Ser man på årets tre første kvartal er det eksportert klippfisk for tilsammen 2,6 milliarder kroner som er en økningen på 232 millioner kroner. Torsken øker med 143 millioner kroner, mens seien øker med 80 millioner kroner. For torsk er det høyere pris som forklarer veksten, mens for sei er det større volum.

Saltfiskeksporten gikk ned i september med 8 millioner kroner til totalt 34 millioner kroner. Hittil i år har eksporten av saltfisk økt med 123 millioner kroner til totalt 807 millioner kroner. Det er høyere pris som forklarer veksten.

Fortsatt nedgang for laks

Den samlede verdien av lakseeksporten var i september på 2,4 milliard kroner. Det er en nedgang på 404 millioner kroner målt mot september i fjor. Verdien hittil i år er på samme nivå som i 2010 med en verdi på 21,7 milliarder kroner. Frankrike er fortsatt det viktigste markedet for laks med en verdi hittil i år på 3,3 milliarder kroner. Russland er det nest største markedet med en verdi på 2,1milliarder kroner.

Vekst for sild, nedgang for makrell

I september ble det eksportert sild for 174 millioner kroner som er en oppgang på 38 millioner kroner. Hittil i år har sildeeksporten økt med 378 millioner kroner til totalt 2,6 milliarder kroner. Russland er største mottaker med en verdi på 587 millioner kroner. Dette er en liten nedgang sammenlignet med 2010. Tyskland er nest største marked med en verdi på 438 millioner kroner som er en økning på hele 143 millioner kroner.

Eksporten av makrell falt med 343 millioner kroner i september til totalt 926 millioner kroner. Eksporten hittil i år er på samme nivå som i 2010 med en totalverdi på 1,8 milliarder kroner. Kina er største mottaker av makrell med en verdi på 443 millioner kroner. Japan er nest største marked med en verdi på 398 millioner kroner.